PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN


 

 

Nhằm giúp cho quá trình thanh toán được linh động,xmiu cung cấp bạn hình thức thanh toán như sau:

Hình thức COD: Với hình thức này, quý khách hàng sẽ thanh toán tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng khi đã nhận được sản phẩm.